»Društvo za razvoj Futura« je prostovoljno, samostojno, nepolitično in nestrankarsko nepridobitno združenje fizičnih oseb ki se preventivno ukvarjajo s promocijo zdravja, kurativno in rehabilitacijsko s psihoterapevtsko obravnavo. Društvo deluje na področju zdravstvenega in socialnega varstva, svetovanja, izobraževanja, znanosti, športa in rekreacije, zdravja, ter drugih področjih, skladno s namenom in cilji društva. V društvu se ukvarjamo s:

 • Psihološkim svetovanjem in terapijo
 • Vedenjsko – kognitivno terapijo, hipnoterapijo
 • Svetovanjem in pomočjo pri pripravi na tekmovanja za športnike
 • Svetovanjem in pomočjo pri pripravi na stresne dogodke
 • Psihološkimi testiranji in svetovanji
 • Izvajanjme in treningom na biofeedback napravah za doseganje samokontrole
 • Team buildingi, selekcijo in izbiro kadrov
 • Izvedba predavanj za športnike, za otroke in mladostnike, za šole, za podjetja
 • Antistresnimi treningi
 • Dvigom samozavesti, pomočjo pri anksioznosti in depresivnosti
 • Svetovanjem staršem pri vzgoji
 • Telesno vadba za zdravje in po poškodbah