Društvo omogoča igranje malega nogometa vsem starostnim kategorijam. Skrbi za telesno aktivnost občanov kakor tudi za razvijanje socialnih vrednot.