Otroci se pogosto znajdejo v tesnobni situaciji, ko bi morali izvesti nek preizkus, najsi bo v šoli, v športu ali tudi doma, a se bojijo neuspeha, nočejo razočarati staršev, učiteljev, trenerjev. Takrat je ena izmed možnosti somatoformna bolečina ali somatoformno obolenje. Ne gre za namišljeno težavo, ampak za način izražanja stiske, ki omogoči otroku neko varnost. Na predavanju bomo osvetlili oblike somatoformnih težav iz teoretičnega in kliničnega vidika ter nakazali možnosti pomoči v okviru somato bio-logike.

Prireditev poteka v okviru Tedna vseživljenjskega učenja 2018 in je za udeležence brezplačna.