Na podlagi Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP) je Mestna občina Koper (v nadaljevanju MOK) nosilec materialnih avtorskih pravic nad vsebinami v najširšem pomenu (besedila, fotografije, skice, zemljevidi in načrti, avdio – video posnetki, računalniški programi) objavljenimi na spletnem mestu www.zdravomesto.org. Prepovedano je vsakršno kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje in kakršnokoli razširjanje v komercialne namene brez pisnega dovoljenja MOK.

Z zakonom (ZASP, členi 48, 49, 51) sta izjemoma dovoljena uporaba oziroma reproduciranje avtorskega dela na podlagi pravice javnosti do obveščenosti, v izobraževalne namene ter za ponazoritev, soočenje in napotitev v citatni obliki, vendar je pri tem obvezno navesti vir in avtorstvo dela. Po 50. členu ZASP-a sta dovoljena tudi uporaba in reproduciranje avtorskega dela v omejenem številu za zasebno, nekomercialno rabo.

Varstvo osebnih podatkov

MOK samodejno zbira podatke o uporabi teh strani, predvsem podatke, katere strani so največkrat obiskane, koliko obiskovalcev dnevno obišče te strani in koliko časa obiskovalci ostanejo na posamezni strani. Ti podatki ne omogočajo vpogleda v osebne podatke uporabnikov. Družba podatke o obiskanosti www.zdravomesto.org uporablja za lastne potrebe.

Kakršnekoli podatke, ki jih bo MOK pridobila na kakršenkoli način preko spletnih strani, so namenjeni izključno za komercialno rabo družbe in jih bo MOK varovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 59/1999, 57/2001, 59/2001) in Obligacijskem zakoniku.

MOK osebnih podatkov uporabnikov ne bo posredovalo nobeni drugi, fizični ali pravni, osebi.

Omejitev odgovornosti

MOK se obvezuje, da bo v dobri veri in v okviru svojih zmožnosti skrbela za pravilnost in ažurnost objavljenih vsebin na spletnem mestu.

S tem omenjena MOK ne izključuje možnosti za pojav napak med vsebinami objavljenimi na spletnih straneh. Zato so informacije posredovane prek te spletne strani zgolj informativne narave, saj družba ne more prevzeti odgovornosti za njihovo absolutno točnost.

MOK niti druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri izdelavi spletnega mesta ali še sodeluje pri nadgradnjah spletnega mesta ne more biti odgovorna za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe spletnega mesta ali nezmožnosti uporabe le-tega.

MOK se bo trudila za nemoteno delovanje spletnega mesta, vendar ne more biti odgovorna za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi motenega delovanja spletnega mesta.

MOK lahko kadarkoli brez predhodnega obvestila spremeni spletno mesto.

Omejitev uporabe informacij in gradiv

Informacije in gradiva, ki so prikazana na tem spletnem mestu, lahko uporabnik naloži iz strežnika za svojo osebno, domačo rabo, pri čemer ne sme spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na www.zdravomesto.org ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa www.zdravomesto.org za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo. MOK ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane s spletnim mestom www.zdravomesto.org. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost družbe za vse primere izključena.

Hipertekstualne povezave

Narava svetovnega spleta in spletnega mesta www.zdravomesto.org onemogoča nadzor nad vsebinami, do katerih vodijo hipertekstualne povezave (linki) s tega spletnega mesta. Zaradi tega MOK ne prevzema nikakršne odgovornosti za vsebine, ki so uporabniku dostopne preko teh povezav.

Ne/spoštovanje določb iz Pravnega obvestila

MOK in avtorji vsebin, objavljenih na spletnem mestu, od uporabnika pričakujejo, da bo spoštoval zapisane določbe in zakone s področja varovanja zasebnosti, prava intelektualne lastnine ter avtorskega prava.

V nasprotnem primeru bodo ob odkritju zlorabe in kršenja zakonov proti storilcu prisiljeni ukrepati.

Splošno

Za morebitne spore iz naslova uporabe spletnega mesta se uporabi slovenska zakonodaja. Za rešitev morebitnih sporov je pristojno ustrezno sodišče. Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da je sprejel tu opisane pogoje in da se z njimi strinja.