Na območju Mestne občine Koper delujejo številna društva in organizacije, ki izvajajo aktivnosti na področju zdrave prehrane, športa, zdravstva in sociale, izobraževanja ter varstva okolja.

Na ta način ozaveščajo in izobražujejo javnost o pomenu zdravih prehranskih navad, gibanja in zdravega življenjskega sloga ter pozitivne naravnanosti za ohranitev zdravja in izboljšanje kakovosti življenja. Dejavnosti, ki jih izvajajo, temeljijo na promociji zdravja med najmlajšimi občani, mladostniki in starejšimi v lokalni skupnosti.

Izvajajo najrazličnejše aktivnosti, kot so:

  • organizacija različnih dejavnosti za zdrav in celosten razvoj otrok ter mladostnikov
  • spodbujanje mladih k osebnostni rasti s spodbujanjem k družbeni participaciji in aktivaciji sovrstnikov;
  • izvajanje programov in projektov obštudijskih dejavnosti za mlade, dijake in študente;
  • vključevanje v rekreativne športne dejavnosti, kot so judo, odbojka, karate, namizni tenis, kolesarjenje, pohodništvo in plesi;
  • izboljševanje duševnega zdravja, kar vključuje razna svetovanja, pogovore, psihološka testiranja, antistresne treninge, terapevtska svetovanja za posameznike, pare in družine, pomoč zasvojenim, delavnice in srečanja;
  • srečanja za bolnike različnih bolezni s ciljem izboljšati kvaliteto življenja obolelih oseb;
  • izboljševanje počutja, osvoboditve od stresa in s tem dobrega zdravja;
  • izvajanje okoljske preventive oziroma zmanjševanje okoljskih dejavnikov tveganja v okolju. Preko svojih projektov in aktivnosti želijo prispevati k ohranitvi naravne in kulturne dediščine ter smotrnejši uporabi naravnih danosti. Skrbijo za dobrobit živali, organizirajo čistilne akcije, povezujejo otroke in mladostnike z naravo.

Projekt Gibamo z gibalno oviranimi 

Temelj zdravega življenjskega sloga je gibanje, zato je redna in pravilno dozirana telesna dejavnost pomemben varovalni dejavnik zdravja. S konstantno lahkotno vadbo ohranjamo in krepimo zdravje, ugodno vplivamo na številne že prisotne dejavnike tveganja in že razvite bolezni. Za zdravje potrebujemo uravnoteženo, varno in učinkovito telesno dejavnost, ki je prilagojena našemu splošnemu počutju in zmogljivosti.

Brošura Gibamo z gibalno oviranimi 

Kako ohraniti stopala prožna in gibljiva

Kako ohraniti zgornji del telesa gibljiv in funkcionalen

Vaje za moč in gibljivost zgornjega dela telesa za osebe na invalidskem vozičku