Med onesnaževalce zraka sodijo predvsem plini, kot sta dušikovi in žveplovi oksidi ali ozon. Ti onesnaževalci so pretežno posledica človeške dejavnosti, kot so promet, okoliška industrija in kurišča.

Agencija republike Slovenije za okolje (ARSO) v okviru državne mreže izvaja meritve kakovosti zunanjega zraka na merilni postaji na Markovcu. Opravljajo meritve onesnaževal: dušikovih oksidov, ozona, delcev PM10 in PM2,5. Vsi podatki so objavljeni v mesečnih in letnih poročilih ARSO. Sproti lahko na spletni strani agencije spremljate urne in dnevne koncentracije onesnaževal ter napovedi za naslednji dan.

Pregled vseh ključnih vremenskih podatkov za Koper.

https://www.arso.gov.si/vreme.arso.gov.si/napoved/Koper/graf

 • Hitrost in smer vetra
  1,5m/s (5km/h) - SZ
 • Temperatura zraka
  27,7 °C
 • Ozon  
  130 μg/m³ Preglej opozorilo
 • Prašni delci PM2.5  
  13 µg/m³
 • Prašni delci PM10
  31 µg/m³
 • Dušikov dioksid  
  2 μg/m³
 • Relativna vlažnost
  63 %
 • Zračni tlak
  1008,2 hPa
 • Globalno sončno obsevanje
  357 W/m2
 • Temperatura morja
  26,2 °C
 • Padavine
  mm

Spremljanje stanja kopalnih voda

Spremljanje kakovosti vode na območju s statusom kopalnih voda, poteka vsake 14 dni v času kopalne sezone, ki na morju traja od 1. junija do 15. septembra, na celinskih vodah pa od 15. junija do 31. avgusta.

https://gis.arso.gov.si/apigis/kopalneV/

Kazalniki zdravja NIJZ po letih

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) spremljajo različne kazalnike zdravja za vsako od 212 slovenskih občin. Zdravje nastaja tam, kjer ljudje živijo in delajo, zato odgovornost za zdravje ni le stvar posameznika, ampak v veliki meri tudi odgovornost odločevalcev na lokalni ravni.

Enkrat letno pripravljajo publikacije za vsako posamezno občino.