Medobčinska služba za zaščito, reševanje in varstvo okolja Medobčinske uprave Istre je pripravila pomenljiv plakat, ki opozarja na eno izmed bolj pogostih oblik onesnaževanja okolja – odmetavanje cigaretnih ogorkov na tla.

 

Mnogi kadilci s cigaretnimi ogorki ravnajo nepremišljeno. Cigaretni ogorki se tako znajdejo v kanalizacijskih jaških, odtokih, morju, na plažah, v gozdnih in drugih pohodnih poteh, v rečnih kanalih itd. Ogorki nas spremljajo na vsakem koraku, čeprav je njihovo mesto v zabojnikih za smeti. S plakatom medobčinske službe za varovanje okolja tako Mestna občina Koper kot ostale istrske občine opozarjajo na pravilno odlaganje cigaretnih ogorkov.

 

Projekt se bo nadalje razvijal v sodelovanju z Regionalnim razvojnim centrom Koper, ki ga bo v programskem obdobju do leta 2028 vključil v vse prijave na razpise za nepovratna sredstva, iz katerih bodo lahko financirane nadaljnje aktivnosti.

Foto: Medobčinska uprava Istre, Pixabay