Na predlog Sveta za invalide Mestne občine Koper je pred dnevi Marjetica Koper že zamenjala in vgradila evro ključavnice na različnih lokacijah javnih sanitarij Mestne občine Koper – na mestni plaži, na tržnici, na kopališču v Žusterni in v sanitarnih kontejnerjih ob peš poti med Koprom in Izolo. Danes je koordinatorka Sveta za invalide MOK Olga Franca prve evro ključe v Mestni občini Koper, na koprski mestni plaži, slavnostno predala članom Društva paraplegikov Istre in Krasa.

Evro ključ (poseben univerzalen ključ) lahko invalidi uporabljajo tako v Sloveniji kot v tujini, saj je z njim mogoče odkleniti tudi sanitarije v drugih evropskih državah, na primer v Avstriji, Nemčiji, Švici, na Češkem ali Nizozemskem. Javne sanitarije ali dvigala, namenjena osebam na invalidskih vozičkih oz. funkcionalno oviranim, so običajno zaklenjeni, odpreti pa jih je možno le z evro ključem (Euro Key). Tega lahko gibalno ovirani pridobijo bodisi prek svoje invalidske organizacije oz. društva bodisi prek zveze invalidov.

Družbe Rokava, d.o.o. Dekani je z donacijo Društvu drugi dom Istra prispevala 350 evrov za nakup devetih evro ključev za invalide, deseti ključ pa je podarila Milka Pofuk Kostadinović iz Pobegov.

Z uvedbo evro ključavnic se je zmanjšala neupravičena uporaba sanitarij, namenjenih invalidom, saj ta rešitev zagotavlja dostop le omejeni skupini oseb, ki dejansko potrebuje posebno opremo in ustrezno dostopnost za gibanje z invalidskim vozičkom. Največ lokacij z evro ključavnicami se v Sloveniji nahaja v Ljubljani, vedno več pa jih vgrajujejo tudi po drugih slovenskih mestih.

Foto: MOK