V mesecu februarju vsako leto starši otroke vpisujejo v prvi razred osnovne šole. Med drugim s tem določijo tudi način in dolžino otrokovega vsakodnevnega potovanja v šolo. To je pomembno, ker je možnost aktivne, in pozneje tudi samostojne hoje v šolo, dokazano vsestransko koristna za otroka, pozitivno vpliva na njegov razvoj, zdravje, počutje in delo v šoli.

Pri izbiri šole je zato smotrno dobro razmisliti tudi o tem, ali bo otrok v šolo lahko hodil peš, morda celo s kolesom in, ali bo lahko do šole prišel z javnim prevozom in koliko časa bo za potovanje potreboval.

Vpis v šolo je pomembna prelomnica v otrokovem življenju. Izkušnje programa Aktivno v šolo in zdravo mesto kažejo, da so osnovne šole v Sloveniji večinoma dobro dostopne peš, ponekod tudi s kolesom in zato spodbujamo starše, da otroke vpišejo v najbližjo osnovno šolo in jim tako omogočijo, da lahko potujejo v šolo peš ali celo s kolesom, česar si otroci pri nas tudi najbolj želijo.

»Spodbujanje zdravega načina življenja in razvijanje zdravih potovalnih navad je treba nasloviti že zelo zgodaj v otrokovem razvoju in vpis otroka v osnovno šolo je odlična priložnost, da starši svojemu otroku omogočijo, da bo, če je to le mogoče, že od prvega dne potoval v šolo aktivno,« se strinja tudi dr. Branko Bregar, v. d. direktorja direktorata za javno zdravje na Ministrstvu za zdravje, ki sofinancira program Aktivno v šolo in zdravo mesto, s katerim IPoP – Inštitut za politike prostora v sodelovanju s partnerjem CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp, spodbuja aktivno hojo v šolo in podpira šole in občine pri organizaciji spremljane hoje v šolo in pri načrtovanju hoji in zdravju prijaznega okolja.

Otroci, ki v šolo hodijo aktivno – peš, s kolesom, skirojem ipd. –  se med potjo v šolo razgibajo, družijo z vrstniki in spoznavajo sosesko, zato v šolo prispejo prebujeni in pripravljeni na pouk. To prispeva tudi k njihovemu spoznavanju z razmerami v prometu, prometnimi predpisi in pravili vedenja v prometu ter k njihovi suvereni udeležbi v prometu. Tako razvijajo zdrave potovalne navade in postajajo ozaveščeni posamezniki z zdravim in okolju prijaznim življenjskim slogom.

Foto: Aktivno v šolo in zdravo mesto, Goran Jakovac