Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so izdali novo publikacijo Konoplja in mladostniki, v kateri so zajeti podatki o razširjenosti uporabe, opisane so posledice uporabe in dejavniki tveganja ter predstavljeni učinkoviti preventivni pristopi.
V zadnjih letih opažamo vrsto sprememb, povezanih s konopljo, in sicer na področjih razširjenosti uporabe, trga s konopljo, v dostopnosti in v odnosu do legalizacije. Konoplja je najbolj razširjena prepovedana droga v Sloveniji. Po podatkih zadnje Nacionalne raziskave o tobaku, alkoholu in drugih drogah je razširjenost konoplje med odraslimi prebivalci Slovenije med letoma 2021 in 2018 narasla. Med mladostniki v starosti 15 let sicer ostaja stabilna, med tistimi v starosti 17 let pa beležimo zelo visoko razširjenost. Slovenski mladostniki se po uporabi konoplje uvrščajo nad povprečje vrstnikov iz drugih držav. Ob tem se seveda zastavlja vprašanje zakaj? Kot ugotavljajo strokovnjaki, sta dva izmed ključnih razlogov za razširjenost konoplje v razvitem zahodnem svetu njena dostopnost ter nizko zaznana tveganja v povezavi z njeno uporabo. Kako je s tem v Sloveniji? Podatki kažejo, da je konoplja pri nas precej dostopna, saj je polovica petnajstletnikov in skoraj dve tretjini sedemnajstletnikov v raziskavi HBSC menila, da bi v naslednjih 24 urah do konoplje dostopali lahko ali zelo lahko. Med odraslimi prebivalci jih je v zadnji Nacionalni raziskavi o tobaku, alkoholu in drugih drogah tako menila večina. Poleg tega se med slovenskimi mladostniki opaža prisotnost nizko zaznanih tveganj v povezavi z uporabo konoplje, v zadnji raziskavi ESPAD so na primer v precej manjšem odstotku kot njihovi vrstniki iz drugih držav menili, da je redna uporaba konoplje tvegana.
Do publikacije dostopate s klikom na povezavo.
Foto: Unsplash (Shelby Ireland)