Članice in člani Sveta za invalide Mestne občine Koper so na Slovenske železnice naslovili pobudo za ureditev sanitarnih prostorov na železniški postaji v Kopru, ki so po njihovi oceni neprimerni za uporabo gibalno oviranih in slepih ter slabovidnih oseb. Slovenske železnice obljubljajo, da bodo k prenovi sanitarij predvidoma pristopili še v tem letu.

Članice in člani Sveta za invalide Mestne občine Koper so julija in novembra 2023 opravili oglede javnih toaletnih prostorov na območju mesta Koper, v katere je bil zajet tudi pregled sanitarij na železniški postaji. Pri pregledu so ugotovili, da toaletni prostori na železniški postaji niso primerni za gibalno ovirane osebe, med drugim so sanitarije dotrajane, preozke, papir ob umivalnikih pa je nameščen previsoko. Kot neprimerne so jih označili tudi za slepe in slabovidne osebe, poleg tega pa tudi za vse ostale obiskovalce, saj so zelo dotrajane in pogosto umazane, brez previjalnice za otroke.

V želji, da se gibalno oviranim in slepim ter slabovidnim osebam zagotovi primerne in v skladu z zakonodajo urejene toaletne prostore, so na Slovenske železnice naslovili dve pobudi k sanaciji sanitarij na železniški postaji v Kopru.

Iz Slovenskih železnic so jim letos  v začetku marca odgovorili, da je v izdelavi DIIP in vizualizacija prenove postajnega objekta, projekt pa naj bi predvidel tudi prenovo sanitarij, vključno z vso potrebno opremo za funkcionalno ovirane osebe. Prenovo sanitarij so napovedali za leto 2024. Obvestili so jih tudi, da so invalidsko kabino opremili z evro standardno ključavnico za invalide.

Foto: Googlovi zemljevidi