Odpadna zdravila so tista, ki jih ne uporabljamo več. Lahko so takšna, ki jim je potekel rok uporabe, ali pa tudi ne. To so posebni odpadki, ki jih ni dovoljeno odlagati med mešane komunalne odpadke ali jih splakovati skozi straniščno školjko v kanalizacijo.

Nepravilno odvržena zdravila enako kot preostali nepravilno odstranjeni nevarni odpadki bremenijo okolje, ker vstopajo v površinske in podtalne vode ter ogrožajo zdravje ljudi in živali. Zato je vsakodnevno pravilno odlaganje odpadkov, ki jih je mogoče ponovno uporabiti, ter pravilno odlaganje odpadkov, ki jih moramo uničiti – sem spadajo tudi odpadna zdravila – obveznost vseh za ohranjanje zdravega, čistega in urejenega okolja.

Neuporabljena zdravila in ostanke uporabljenih zdravil lahko občani oziroma imetniki odpadnih zdravil oddajo:

–          v lekarnah,

–          v zbirnih centrih za odpadke,

–          na zbirnih mestih, določenih v akcijah zbiranja nevarnih in posebnih odpadkov.

V lekarne in specializirane trgovine lahko vrnemo neuporabljena prevzeta zdravila, ki jih ne potrebujemo več. Pri tem v zabojnik za odpadna zdravila odvržemo zdravila, ki jim prej odstranimo ovojnino, ki ni v neposrednem stiku z zdravilom. To pomeni, da v zabojnik odložimo le nepoškodovane pretisne omote, na primer s tabletami, zaprte stekleničke ali plastenke s tabletami, kapsulami, sirupi in kapljicami ter nepoškodovane zaprte tube mazil. Škatlice iz kartona in priložena navodila za uporabo sodijo v ločen zabojnik za papir in karton.

 

Injekcijske igle ter druge ostre predmete, medicinskotehnične pripomočke in kemikalije je treba zbirati ločeno ter oddati na zbirnem mestu nevarnih odpadkov. Pacienti, ki si sami dajejo zdravila podkožno, uporabljene injekcijske igle odlagajo v plastične posode s pokrovi, ki jih po zaprtju ni več mogoče preprosto odpreti.

Merilniki krvnega tlaka, krvnega sladkorja, električni inhalatorji, kompleti prve pomoči s pretečenim rokom uporabe in podobne naprave sodijo med odpadno električno in elektronsko opremo. Odlagajo se v zbirnih centrih in med letnimi akcijami zbiranja nevarnih odpadkov in ne v zabojnike za odpadna zdravila.

Zabojnike z odpadnimi zdravili iz lekarn se posreduje odstranjevalcem odpadnih zdravil v ustrezno uničenje oziroma termični sežig.

Z napačnim ravnanjem omogočamo zdravilom vstop v okolje, kar ima lahko neželene posledice tako za okolje kot tudi za ljudi. Zdravila so namreč sestavljena iz kemikalij in kemijskih spojin, katerih namen je uničevati določene mikroorganizme (npr. viruse, bacile). Nenadzorovano in nepravilno ravnanje lahko tako prizadene naš ekosistem.

S skrbnim ravnanjem z zdravili pa vplivamo na njihovo pravilno uporabo in doseganje ciljev zdravljenja ter pripomoremo k zmanjševanju nastajanja odpadnih zdravil pa tudi k njihovemu pravilnemu odstranjevanju iz okolja. Tako lahko vstop zdravilnih učinkovin v okolje omejimo na tiste, ki prihajajo v okolje na primer z izločki ljudi in živali ter jih čistilne naprave ne morejo zadržati ali odstraniti iz odpadnih vod. V odpadnih vodah skrb vzbuja predvsem prisotnost antibiotikov zaradi razvoja odpornosti proti povzročiteljem bolezni, hormonov ter citostatikov z vplivom na razmnoževanje ter z mutagenim in kancerogenim delovanjem.

Vir: saubermaher-komunala.si, splet

Medobčinska uprava Istre