Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, je v Domu kulture v Kamniku na Veseli dan prostovoljstva podelila nazive prostovoljstvu prijazna občina, in sicer za sistematično spodbujanje prostovoljstva, zagotavljanje podpore delovanju prostovoljskih organizacij, soustvarjanje pozitivne družbene vrednosti prostovoljstva v lokalni skupnosti ter promocijo prostovoljstva z lastnim zgledom vodstev občin. Letošnja prejemnica naziva Prostovoljstvu prijazna občina je tudi Mestna občina Koper.

34 slovenskih občin je potrdilo naziv, medtem ko je sedem občin naziv prejelo prvič. Med njimi je tudi Mestna občina Koper, ki je naziv prejela za aktivnosti pri spodbujanju in prepoznavo pomena prostovoljstva v lokalni skupnosti, umestitve področja v strateške dokumente, sofinanciranje projektov raznolikih prostovoljskih organizacij in vzpostavitev Prostovoljske pisarne.

Naziv je na slavnostni podelitvi v Kamniku v imenu Mestne občine Koper prevzela podžupanja Olga Franca.

Več o letošnjih prejemnikih nazivov Slovenske filantropije si lahko preberete na povezavi.

Foto: MOK