Mestna občina Koper bo v tem tednu nadaljevala urejanje celovite mreže kolesarskih povezav v historičnem mestnem jedru Kopra. Nov prometni režim, ki z minimalnimi gradbenimi posegi ohranja enakovredne prometne razmere in prevoznost za vse, bo vzpostavila na Vojkovem nabrežju, delu Pristaniške ulice, na Cankarjevi ulici in ulici Belveder. Dela bodo ob ugodnih vremenskih pogojih zaključena predvidoma konec meseca, v tem času pa bodo na omenjenih odsekih promet delno oviran.

Na Vojkovem nabrežju bo na krajšem odseku mimo samostana sv. Ane uveden dvosmerni mešani režim po t. i. modelu sharrow, kar pomeni, da bo vozišče v souporabi motornega prometa in kolesarjev, kar bo na vozišču posebej označeno s talno označbo – piktogramom. Po enosmernem vozišču od križišča s Cankarjevo ulico do križišča z Ljubljansko cesto pri Vratih Muda bo promet v smeri vožnje potekal po modelu sharrow, v nasprotni smeri pa bo za kolesarje na pločniku zarisana enosmerna kolesarska steza. Ožji odseki površin, kjer bodo kolesarji in pešci souporabniki, bodo ustrezno opremljeni z vertikalno in horizontalno (talno) prometno signalizacijo.

V križišču Vojkovega nabrežja s Cankarjevo ulico pri središču Rotunda bo kolesarje vodil pas po robu voziščne površine po načelu krožnega prometa. V križišču Vojkovega nabrežja s krakom Ferrarske ulice je pri stavbi Villa Domus zaradi nepreglednosti in ozkega prostora za vodenje nemotornega prometa ob obstoječem prehodu za pešce predviden zaris prehoda za kolesarje s polno rdečo površino. Z rešitvijo se bo zagotovila najboljša opaznost kolesarskega prehoda, z zavojem kolesarskega pasu na slabo preglednem vogalu pa se doseže, da bodo kolesarji zmanjšali hitrost vožnje in povečali stopnjo pozornosti.

Z Vojkovega nabrežja bodo v smeri Ferrarske ulice urejene tri stranske navezave. Pri Intereuropi bo s prometnimi znaki začasno – do dokončne ureditve kolesarskih poti vzdolž Ferrarske ulice –vzpostavljeno območje umirjenega prometa z omejitvijo hitrosti na 30 km/h. Območje umirjenega prometa bo vzpostavljeno tudi na stranskem prehodu med Vojkovim nabrežjem in Ferrarsko ulico pri otroškem igrišču. Na stranskem uličnem odseku med Vojkovim nabrežjem in sodiščem pa bo na delno rekonstruiranem pločniku vzpostavljena dvosmerna kolesarska steza.

Na odseku Pristaniške ulice, od krožišča pri Vratih Muda do krožišča pri nekdanji Soči, bo uveden dvosmerni mešani profil po modelu sharrow. Enak model z zarisom talne signalizacije na voziščih bo urejen tudi na Cankarjevi ulici in ulici Belveder.

V načrte urejanja celovite mreže kolesarskih povezav v mestnem središču je sicer vključen tudi odsek stranskega kraka Ljubljanske ceste mimo banke, a bo ta zaradi gradnje stavbnega kompleksa Levji grad moral počakati. Rešitev bo občina ustrezno načrtovala in izvedla po izgradnji stavbe.

Občina se je urejanja kolesarskih povezav v mestnem jedru lotila, saj ugotavlja, da se z uveljavljanjem različnih ukrepov za umirjanje in omejevanje ter zmanjševanje gostote prometa na območju historičnega mestnega jedra, s spodbujanjem trajnostne urbane mobilnosti ter z uvedbo območja umirjenega prometa splošna prometna varnost za vse udeležence v prometu v središču mesta izboljšuje.