Z novim letom na Škofije prihaja nov izvajalec zdravstvene dejavnosti družinske medicine. Začasni prevzemnik koncesije bo Zdravstveni zavod Zdravljenje Koper, vsi, ki se želijo opredeliti pri začasnem prevzemniku koncesije, pa morajo to storiti najkasneje do 31. marca 2023.

Prim. mag. Šime Kopilović, dr. med., izvajalec zdravstvene dejavnosti pri koncesionarju Zdravstveni zavod Kopilović Portorož, ki izvaja dejavnost družinske medicine v Mestni občini Koper, z 31. decembrom preneha z izvajanjem zdravstvene dejavnosti zaradi upokojitve. Kot začasni prevzemnik koncesije je bil določen Zdravstveni zavod Zdravljenje Koper, ki bo zdravstveno dejavnost izvajal pretežno na Škofijah, v ambulanti na naslovu Spodnje Škofije 182, 6281 Škofije.

Vsi pacienti, ki so opredeljeni pri prim. mag. Šimetu Kopiloviću, dr. med., in se želijo opredeliti pri začasnem prevzemniku koncesije, morajo to storiti najkasneje do 31. marca 2023Obrnejo naj se na Zdravstveni zavod Zdravljenje Koper, Ulica 15. maja 2b, 6000 Koper, oziroma na telefonsko številko 05 933 83 80.

Začasni prevzemnik koncesije Zdravstveni zavod Zdravljenje Koper s 1. januarjem 2023 prevzema v izvajanje tudi del programa družinske medicine, ki jo do navedenega datuma v ambulanti na Škofijah izvaja Zasebni zdravstveni zavod Peter Bossman. Paciente, ki so se v ambulanti na Škofijah opredelili pri Petru Bossmanu, dr. med. spec. splošne medicine, prosimo, da se na novo opredelijo pri začasnem prevzemniku do 31. marca 2023.

Foto: Tomaž Primožič/FPA