Nadaljujemo s krajšimi prispevki, s katerim želimo še naprej ozaveščati in obveščati občane, naj bodo pozorni na pravilno odlaganje smeti. Predvsem, ker bodo s tem pomagali čistiti in varovati okolje, tako da bomo lahko živeli v čistih mestih.

Čeprav se ves čas trudimo ozaveščati, da je treba smeti odvreči v koše in skrbeti za okolje, je na javnih površinah, v parkih in na otroških igriščih opaziti, da se koši za odpadke hitro polnijo ter da smeti ponekod ležijo na tleh ali ob klopeh – predvsem zaradi embalaže za s seboj in druženja na zelenih površinah. Smeti, ki jih puščajo za sabo občani/obiskovalci, so z okoljskega vidika izredno velika težava, obenem pa pokazatelj, da so javne površine res močno obremenjene z odpadki.

Odpadki sodijo v zabojnike in ulične koške – če so ti že polni ali pa če imate večje kose embalaže (steklenice, pločevinke, plastenke, škatle od pic, druge hrane in ostalo), prosimo, da odpadke odnesete s seboj in jih odložite v domače zabojnike ali zabojnike na ekoloških otokih. Ker nam ni vseeno, v kakšnem okolju živimo, z odgovornim ravnanjem poskrbimo za čistejšo okolico in s tem za lepši izgled.

Pozivamo vse, da ohranijo spoštljiv odnos do okolja in ljudi. Smetenje ter odlaganje odpadkov tja, kamor ne sodijo, negativno vpliva na naše okolje in na zdravje ljudi, ogroža živali ter dodatno obremenjuje komunalne delavce.

Pri tem opozarjamo, da je treba ravnati preudarno, saj bo v nasprotnem primeru naša zapuščina obsegala kupe smeti.

Medobčinska uprava Istre

Foto. Pexels