Mestna občina Koper in javni lekarniški zavod Obalne lekarne Koper širita lekarniško mrežo na območje Krajevne skupnosti Pobegi – Čežarji. S tem bosta na tem širšem zalednem območju omogočila boljšo in lažjo dostopnost do zdravil in ostalih izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja.

Ob poslopju stavbe krajevne skupnosti, v kateri je tudi ambulanta družinske medicine Zdravstvenega doma Koper, bo zgrajen prizidek z vso potrebno opremo za izvajanje lekarniške dejavnosti.

V času gradnje bo zaprt levi del parkirišča, in sicer v smeri zgornjega uvoza nad trgovino. Dostop do trgovine, pošte in gostilne bo omogočen ves čas. Mestna občina Koper in Obalne lekarne Koper se vsem krajankam in krajanom že vnaprej opravičujejo za motnje, hrup in prah v času izvajanja del ter jih prosijo za strpnost in razumevanje. Nova lekarniška enota bo namreč velika pridobitev ne samo za krajane Pobegov, ampak tudi za ostale prebivalce, ki gravitirajo na to območje.

Gradnja prizidka, ki bo v skladu s terminskim načrtom trajala štiri mesece, torej do konca maja 2023, bo po skupni pogodbeni vrednosti del znašala nekaj manj kot 330.000 evrov brez DDV. Podružnična lekarna Pobegi bo vrata odprla predvidoma jeseni.

Foto: zajem zaslona Googlovi zemljevidi