Tako v Sloveniji kot slovenski Istri živi veliko delovnih, vojaških in vojnih invalidov, otrok, mladostnikov ter odraslih oseb s posebnimi potrebami, gibalno in senzorno oviranih invalidov, ki imajo pravico polno in učinkovito sodelovati v družbi. Mestna občina Koper se že leta trudi, da na vseh področjih ustvarja mesto, ki je prijazno invalidom, starejšim in gibalno oviranim osebam.

Vse vrste gibalno oviranih oseb, tudi starejši, na vsakem koraku potrebujejo našo posebno pozornost. V zadnjem obdobju je ena večjih problematik v naši občini zasedenost sedežev oziroma prostorov za invalide na avtobusih, saj so prepolni mladih dijakov, študentov in potnikov, ki zasedejo mesta, namenjena invalidom. Naša dolžnost je, da starejšemu, invalidu ali mamici z otrokom odstopimo sedež, namenjen za invalide, ali svoj sedež. Invalidnost ni vedno vidna, oseb ne moremo označevati z nalepko, potrebujemo zlasti svoje oči in srce. Poskrbimo, da bomo na vsakodnevni poti srčni, pomagajmo gibalno oviranim tako v avtobusih kot v trgovini, na ulici, stopnišču ali v dvigalu.

Aktiven Svet za invalide

Župan MOK Aleš Bržan je lani imenoval posvetovalno telo Svet za invalide, občina pa je prejela certifikat Občina, prijazna invalidom. Svet za invalide pripravlja dva pomembna dokumenta, in sicer Analizo položaja invalidov v Mestni občini Koper ter Akcijski načrt za izboljševanje in uresničevanje enakih možnosti invalidov v MOK za obdobje 2023–2027.

Postopno uresničevanje enakih možnosti

Primer dobre prakse so taktilne oznake za slepe in slabovidne na novi avtobusni postaji v Kopru in pri pokopališču Koper. Tudi Javno podjetje Marjetica Koper se zaveda nujnosti sprememb, na zabojnike ekološkega otoka pri ZPIZ-u je zato namestila napise v Braillovi pisavi ter s tem prepoznavanje zabojnikov približala tudi slepim in slabovidnim.

Foto. MOK