Predstavnici programa projekta Mestne občine Koper, Koper – Zdravo mesto, vodja Olga Franca in članica projektnega sveta Ester Benko, sta se konec minulega tedna na Reki sestali z višjim strokovnim svetovalcem za projekt »Rijeka – Zdravi grad« Jadranom Mandekićem.

Svetovalec je naši dve predstavnici projekta sprejel v Dječji kuči, sledil je ogled vseh prostorov prenovljene stavbe, v kateri je bila v 19. stoletju sušilnica tobaka. Stavba je bila celovito prenovljena z evropskimi sredstvi (približno 10 milijonov evrov). V stavbi, ki je javno odprta (ni vstopnine, ni članarine) imajo otroci, šolarji in vrtčevski otroci na voljo kinodvorano, gledališke predstave, veliko knjižnico, igrala, teraso na vrhu stavbe, prostor za proslavljanje rojstnega dne, v prtličju pa je gostinski lokal, igralnica.

»Po ogledu smo izmenjali informacije o delovanju. Jadran nam je predstavil film o 18. festivalu otrok in mladine s posebnimi potrebami, ki ga tradicionalno prirejajo vsako leto in ima velik pozitiven odziv javnost, staršev in skrbnikov oseb s posebnimi potrebami. Reka – Zdravo mesto je članica EU zdravih mest,« nam je razkrila Olga Franca in dodala: »Naša članica projektne skupine Ester Benko je predstavila pripravo Programa projekta Koper – Zdravo mesto do leta 2024 in izvedene aktivnosti v letu 2022 ter našo novo spletno stran. Opazili smo, da se Koper in Reka razlikujeta v tipu delovanja in nekoliko po vsebini. Občina Reka daje velik poudarek družinam in otrokom, nimajo pa v programu permakulture, niti sprejetega strateškega razvojnega dokumenta na občinskem svetu ter lastne spletne strani.«

V sklopu obiska na Reki sta naši predstavnici reško ekipo povabili na majski Dan zdravja v Kopru in se skupno zavzeli za prihodnje izmenjave mnenj, pobud, da bi lahko med seboj prenašali dobre prakse.

Foto: MOK, Občina Reka