S prihodom pomladi se ponovno srečujemo z vprašanjem kurjenja v naravnem okolju. Da bi preprečili požare in njihove posledice, se je smiselno seznaniti s predpisi in ključno upoštevati smernice ter omejitve, določene v državni Uredbi o varstvu pred požarom v naravnem okolju.

Odpadno vejevje, listje, travo, plevel, okrasne rastline, zeleni vrtni odpad in podobno, kar sodi med odpadke, je izrecno prepovedano kuriti. Prepoved velja seveda tudi za dvorišča individualnih stanovanjskih hiš. Gre predvsem za preprečevanje tveganja pred požari in za onesnaženje zraka, saj ravno zeleni vrtni odpad povzroča izjemno dimljenje, ki je zdravju škodljivo.

Za zeleni vrtni odpad imamo na domačem vrtu možnost kompostiranja, kamor lahko nalagamo tudi biološko razgradljiv kuhinjski odpad. Pravilno pripravljen kompost je primeren za ekološko gnojenje, hkrati pa z odlaganjem nimamo stroškov in posebnega dela.

Drug način je, da zeleni odpad odložimo v zelene zabojnike, če je odpada več, pa lahko naročimo odvoz ali pa ga sami dostavimo v zbirne centrePrepovedano je tudi rezanje, drobljenje, mletje in drugi načini, ki se odvajajo z odpadno vodo v kanalizacijo.

Redka izjema, ki dovoljuje kurjenje, je v kmetijski dejavnosti v primeru okuženih rastlin in škodljivcev in kjer lahko z namenom nadaljnje uporabe pepela kurimo rastlinske ostanke. V takem primeru moramo seveda urediti kurišče v skladu s požarno-varnostnimi predpisi (varovanje kurišča, oddaljenost od gozda, upoštevanje vetra, pogasitev kurišča in drugo) ter kurjenje predhodno priglasiti gasilcem. Kurjenje za kmetijske namene je dovoljeno samo v naravnem okolju, nikakor pa ne v strnjenih delih naselij.

Globe za nespoštovanje predpisov varstva pred požarom in nedovoljenega kurjenja za posameznike so visoke. Nadzor nad tem opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za naravne vire in prostor, ki je tudi prekrškovni organ.

Zato občane vljudno prosimo, naj bodo pozorni, kako ravnajo z zelenim odrezom in vrtnimi odpadki, pa čeprav na lastnem dvorišču.

Vir: Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 77/22 in 113/23), splet

Medobčinska uprava Istre

Foto: Pexels, simbolične fotografije splet