Prostovoljska pisarna v Kopru (Slovenska filantropija) v mesecu novembru organizira dve brezplačni izobraževanji, eno za mentorje in koordinatorje prostovoljcev, drugo pa na temo dobrih vodnikov komunikacije v prostovoljstvu. Izobraževanji bosta potekali med 9. in 16. uro.

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, je humanitarna organizacija, ki letos obeležuje 30 let delovanja, njihova osrednja dejavnost pa je promocija prostovoljstva.

V četrtek, 17. novembra, bodo udeleženci na Izobraževanju za mentorje in koordinatorje prostovoljcev lahko spoznali, kako usklajevati delo s prostovoljci in poslanstvo svoje organizacije, kako vzpostaviti prostovoljski program, kako pridobiti dobre prostovoljce in kako ohraniti motivacijo prostovoljcev.

Na izobraževanje se je treba predhodno prijaviti na povezavi.

Na izobraževanjih Slovenske filantropije se v tematiko poglobijo teoretično in praktično. Udeleženci pridobijo veliko koristnih informacij, izmenjajo izkušnje z ostalimi mentorji in odhajajo z znanji ter informacijami, ki jih lahko takoj neposredno uporabijo pri svojem delu.

V četrtek, 24. novembra, pa se bodo udeleženci Izobraževanja o vidikih dobre komunikacije v prostovoljstvu lahko seznanili s povezovalno, nenasilno komunikacijo (po Marshalu Rosenbergu), v tujini priznanega in uveljavljenega pristopa, ki v prostovoljsko delo prinaša večje razumevanje občutkov in potreb vseh vpletenih ter posledično povezanost, avtentičnost, iskrenost, sproščenost ter lažje reševanje konfliktov.

Na izobraževanje se je treba predhodno prijaviti na povezavi.

Izobraževanje bo izpeljano po metodah izkustvenega učenja, kar udeležencem omogoča aktivno sodelovanje ter odpira prostor za dialog, izmenjavo izkušenj in skupno iskanje rešitev na izzive, s katerimi se soočajo pri vsakodnevnem delu.

Obe izobraževanji sta za udeležence brezplačni, saj sta financirani s strani Mestne občine Koper.

Za več informacij so na voljo delavci prostovoljske pisarne v  Kopru na naslovu prostovoljstvo.koper@filantropija.org. Dostopni so tudi na telefonski številki  070 713 332.

Foto: Prostovoljska pisarna Koper