Invalidna oseba, ki uporablja psa vodiča slepih in slabovidnih oz. psa pomočnika gibalno oviranih invalidov, ima pravico do vstopa na javne linijske prevoze s psom vodičem oz. psom pomočnikom.

Plačilo vozovnice za psa ni potrebno. Invalid (slepa ali slabovidna oseba oz. gibalno ovirana oseba) to pravico dokazuje z izkaznico za usposobljenega psa vodiča – 13. člen Zakona o zaščiti živali namreč navaja, da imajo psi vodiči slepih in psi pomočniki invalidov skupaj s svojim skrbnikom omogočen vstop na vsa javna mesta in v sredstva javnega prevoza. Enaka pravila veljajo tudi za službene pse (gorski reševalci, policisti).

Prav tako psom vodičem oz. psom pomočnikom na javnih mestih in v sredstvih javnega prevoza ni treba imeti nagobčnika.

Avtobusni prevozniki imajo zadeve opredeljene z internim aktom in splošnimi prevoznimi pogoji, kjer svoje zaposlene ozaveščajo in izobražujejo na podlagi Zakon o prevozih v cestnem prometu. Občasno se zaradi neobveščenosti voznikov pojavljajo težave ob vstopu in dokazovanju te pravice. Slepi in slabovidni zato od voznikov in potnikov pričakujejo spoštljivo obnašanje, dostojno komunikacijo in pravilnen odnos.

»Zavedati se moramo, kako pomembni so psi vodiči za slepo osebo, in preprečevati moramo vsak neljubi dogodek. Formalno gledano je pes vodič v Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZ-VZZ) in v Pravilih o obeznem zdravstvenem zavarovanju klasificiran kot medicinsko tehnični pripomoček, v praksi pa so to psi s posebnim poslanstvom, psihično stabilni, ravnodušni do vseh vidnih in slušnih vplivov iz okolja, vodljivi, ubogljivi, dobro vzgojeni, socializirani, predvsem pa prijazni do okolja. V vsakdanjem življenju pes vodič slepi osebi zagotavlja samostojnost in neodvisnost videčega spremljevalca, kar pomeni, da se skupaj odpravita po vseh poteh – tudi na javno prevozno sredstvo,« nazorno poudarjajo v Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije.

Foto: Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Koper