V Evropski uniji vsako leto zavržemo več kot 2 milijardi ton odpadkov, v Sloveniji več kot 4 milijone ton. Vsak od nas na leto zavrže več kot 400 kg odpadkov, od katerih je kar petina hrane in veliko stvari, ki so še uporabne.Zato je preprečevanje nastajanja odpadkov v Evropski uniji in Sloveniji že dolgo prioriteta. Letošnja tema v sklopu Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov, ki bo potekal med 18. in 26. novembrom, je zmanjševanje odpadne embalaže.

S spremembami vedenja prispevamo k zmanjšanju odpadne embalaže

Odpadna embalaža je problem današnje družbe, ki je na eni strani tesno povezan z načinom proizvodnje, saj se za pakiranje izdelkov velikokrat uporabi več embalaže, kot je treba, po drugi strani pa tudi z našo potrošnjo, ker vsak dan ustvarimo velike količine odpadne embalaže. Sami ne moremo vplivati na način proizvodnje, vendar lahko z drobnimi spremembami vedenja in nakupovalnih navad precej prispevamo k zmanjšanju odpadne embalaže.

Embalaža je vsak material, ki obdaja, varuje in hrani izdelek na poti od proizvajalca do končnega uporabnika. Čeprav si brez nje težko predstavljamo vsakdan, postaja vse večji globalni problem, saj je proizvajamo in porabljamo preveč. Po zadnjih podatkih samo v Evropi proizvedemo povprečno 180 kg odpadne embalaže na prebivalca. Tudi sami lahko pripomoremo k zmanjšanju te količine.

Organizatorji Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov so na podlagi navedenih podatkov podali nekaj smernic in inovativnih predlogov, ki lahko pripomorejo, da s skupnimi močmi zmanjšamo porabo embalaže in da o tem ozaveščamo tudi druge.

  •  Dnevnik odpadne embalaže

Ali veste, koliko odpadne embalaže proizvedete v enem dnevu, tednu ali mesecu? Če želimo zmanjšati količino odpadne embalaže, moramo najprej ugotoviti, kje in za kaj uporabljamo embalažo in kako lahko spremenimo svoje vedenje. Odličen pripomoček je dnevnik odpadne embalaže – na ta način bomo lahko prepoznali svoje navade in naredili korak k bolj trajnostno naravnanemu vedenju.

  •  Degustacija vode iz pipe

Voda iz pipe je boljša kot ustekleničena voda, ki veliko bolj obremenjuje okolje in po vsem svetu ustvarja približno 1,5 milijona ton plastičnih odpadkov. Ljudi lahko spodbudimo k pitju vode iz pipe tako, da v svojem lokalnem okolju organiziramo degustacijo vode in tako pomagamo razbiti mit, da je ustekleničena voda boljša kot voda iz pipe.

  •  Kosilo z nič odpadki

Pripravimo kosilo z nič odpadki ter inovativno in praktično pokažimo svojim gostom, kako pripraviti kosilo, ne da bi pri tem nastala odpadna embalaža ali da bi zavrgli hrano. Kosilo z nič odpadki lahko priredimo doma, v šoli, vrtcu ali na delovnem mestu.

  •  Ponovna uporaba embalaže

Je praktično in učinkovito zmanjševanje odpadne embalaže.

Vir: stat.si, ewwr.eu, europarl.europa.eu, splet

Medobčinska uprava Istre