Na Študentski organizaciji Univerze na Primorskem (ŠOUP) se že zelo dolgo časa zavedajo, da so med študenti prisotne psihološke in druge stiske, ki so lahko posledica različnih dejavnikov. Ko so pred časom pomagali socialno ogroženim študentom so bili neposredno v stiku z njihovimi težavami in zato so se odločili, da jim želijo ponuditi rešitev ter zagotoviti psihološko pomoč in podporo.

Ponosni in zadovoljni so, da jim je uspelo v letu 2023 vzpostaviti sodelovanje s Svetovalnim centrom Istre. Svetovalni center Istre študentkam in študentom, skupaj s pomočjo ŠOUP-a, zagotavlja temeljito in strokovno obravnavo psiholoških in drugih stisk študentk in študentov Univerze na Primorskem. Skrb za študentke in študente Univerze na Primorskem je absolutna prioriteta ŠOUP in prav zato so želeli študentom zagotoviti tudi tovrstno obliko pomoči.

Študentska organizacija Univerze na Primorskem aktivno deluje na več različnih področjih, ki so pomembna za študentke in študente in področje sociale ter zagotavljanja pomoči študentom v različnih oblikah je prav gotovo eno temeljnih področji, na katerem želijo aktivno delovati tudi v letu 2024.

S Svetovalnim centrom Istre so sklenili dogovor s pomočjo katerega sofinancirajo določeno število terapij za študente Univerze na Primorskem. V letu 2023 je ŠOUP sofinanciral terapije okoli 40 študentom, sodelovanje s Svetovalnim centrom Istre ocenjujejo kot izredno uspešno,

»Stisk študentov smo se izjemno dobro zavedali in takoj, ko smo bili z njimi neposredno seznanjeni preko izvajanja naših projektov, smo ukrepali. Veseli me, da so študentje prejeli pomoč Svetovalnega centra Istre, ki jo je omogočilo prav sodelovanje s ŠOUP. Verjamem, da bomo uspešno sodelovali tudi v letošnjem letu in z našim sodelovanjem ponudili psihološko podporo ter pomoč mnogim študentom,«je povedal Alen Mujkić, predsednik ŠOUP.

Foto: ŠOUP, Aleš Rosa