Zapri iskalnik

Svetovalni center Istre s številnimi aktivnostmi

Novo šolsko leto se je začelo, in hkrati se odvijajo različne aktivnosti v Svetovalnem centru Istre, na Vergerijevi 3, v Grisonijevi palači, kjer si prizadevajo postati učinkoviti podporni člani tako otrokom, mladostnikom kot staršem, pa tudi vzgojno-izobraževalnim institucijam.

V četrtek, 14. septembra, se je začela prva Šola za starše. Namenjena je staršem nemirnih otrok. V naslednjem obdobju sledijo še Šola za starše najstnikov, Šola za očete ter Šola za starše bodočih šolarjev. Vsaka Šola za starše obsega najmanj 5 srečanj, saj le tako lahko dosežemo želene učinke. Udeležba staršev, ki živijo v Mestni občini Koper, je brezplačna. Vsebino izobraževanj z naslovi Šola za starše je sofinancirana s strani Mestne občine Koper.

Med 2. in 4. oktobrom bo na Debelem rtiču potekal tabor za nadarjene sedmošolce. Skozi različne dejavnosti bodo spoznavali pomen trajnostnega razvoja.

V Tednu otroka, 6. oktobra, bo ob 17. uri, potekala okrogla miza, na kateri bodo gostje odgovarjali na vprašanja: »Kako danes oblikujemo vloge v družini?« Kako v šoli? Kako oblikovati vloge odraslih ob vseh procesih vzgoje, ki so vsakdanji življenjski izzivi? Ali ima vsak odrasel, ki je pomemben za otrokov razvoj, oblikovano svojo lastno vlogo? Ali je med moškim in žensko, razlika v vlogah pri vzgoji otroka? Ali je pomembno da definiramo in ubesedimo te vloga, za celostni razvoj otroka?

Dan pri delodajalcu pa bo potekal v sredo,11. oktobra, v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje. Delodajalci bodo odprli svoja vrata devetošolcem in jim predstavili svoje delovno okolje, delovne naloge ter možne karierno pot. S tem bodo bodočim dijakom olajšali izbiro nadaljnjega izobraževanje, torej njihove bodoče kariere. Ob tem bodo mladini predstavili Slovensko Istro, kot regijo priložnosti in spodbudili motivacijo za izobraževanje.

Več informacij o delovanju Svetovalnega centra Istre in dogodkih na povezavi.

Foto: MOK