Prebivalci širšega mestnega jedra Kopra se lahko spet nadejajo nepovratnih sredstev za izvedbo ukrepov za zmanjšanje vplivov emisij iz pristaniške dejavnosti. V javnem razpisu, ki ga je v petek objavila Mestna občina Koper, bo letos za tovrstne ukrepe skupno na voljo nekaj več kot 200 tisoč evrov. Rok za prijavo je 17. marec.

Sredstva iz razpisa so namenska in bodo dodeljena za ukrepe, kot so zamenjava in/ali obnova stavbnega pohištva, izvedba novega oziroma obnova obstoječega fasadnega ometa, izolacija strešne ali podstrešne konstrukcije, vgradnja sistemov prečiščevanja in prezračevanja zraka ter namestitev klimatskih naprav.

Do sredstev so tudi letos upravičeni lastniki oziroma solastniki stanovanjskih stavb oziroma enot znotraj treh vplivnih območij. Najožje območje obsega pas od pristanišča do Cankarjeve in Kidričeve ulice, ožje območje pas do ceste Zore Perello Godina in Ferrarske ulice, medtem ko se pas širšega vplivnega območja zaključi vzporedno s hitro cesto Koper–Izola. Upravičenec vloži eno vlogo, ki lahko vsebuje več upravičenih naložb. Na razpisu lahko kandidirajo tudi etažni lastniki večstanovanjske stavbe, ki v tem primeru oddajo skupno prijavo.

Podrobnosti razpisa so objavljene na povezavi.

Upravičenci morajo vloge oddati po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo oddati v glavni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur najkasneje do vključno 17. marca.

Foto: Jaka Ivančič