V Marjetici Koper letos uvajajo spremenjen način košnje javnih zelenih površin. Tako domača kot več evropskih prestolnic že vrsto let gojijo trajnosten in sonaraven pristop, k skrbi za zelene javne površine. Marjetica na tem področju prevzema primere dobrih praks in sledi načelom trajnostnega razvoja.

Ta trajnostni pogled so v Marjetici začeli uvajati lani s postavitvijo učnega čebelnjaka Step Closer na Mestni vrtnariji Koper. Prav opraševalci (čebele, čmrlji) so s svojo prisotnostjo v kraju zelo dober pokazatelj kakovosti, čistoče in zdravega okolja. V ta namen je letos sledila preobrazba do zdaj intenzivno košenih zelenih javnih površin v t. i. urbane cvetoče vrtove. Zamik košnje urbanih travnatih površin ohranja avtohtone mikro ekosisteme naše lokalne biodiverzitete in nudi opraševalcem pašno polje. V sodelovanju z Obalnim čebelarskim društvom bodo ob svetovnem dnevu čebel konec maja na večjih pašnih poljih nameščene tudi obveščevalne table z vsebino ozaveščanja o tej akciji.

Sicer pa košenje trave poteka po akcijskem načrtu sektorja upravljanja javnih površin. Površine, opremljene z namakalnimi sistemi, bodo letos pokosili najmanj 30-krat, javna otroška igrišča najmanj 10-krat, večje zelene javne površine v primestnem delu pa najmanj petkrat. Bodo pa v Marjetici zamaknili odkose na velikih zelenih površinah ob vpadnicah.

Ob tem je treba opozoriti, da veliko zelenih površin, ki niso definirane kot javne (travniki ob avtocestah, regionalnih cestah, območja funkcionalnih zemljišč blokov in ostalih stavb), upravljajo tudi drugi upravljavci. Te Marjetica lahko le poziva k trajnostni obravnavi košnje.

Foto: Marjetica Koper, Jakob Bužan