Vrtec Koper in Mestna občina Koper sta v Enoti Ribica včeraj odprla razvojni oddelek v Kopru, ki ga bo v šolskem letu 2022/2023 obiskovalo šest otrok. Občina s tem povečuje dostopnost prilagojenega programa predšolske vzgoje za otroke s posebnimi potrebami.

Mestna občina Koper je v zadnjih letih zaznala večje potrebe po vključitvi otrok s posebnimi potrebami v razvojni oddelek, zato je skupaj z Vrtcem Koper v Enoti Ribica vzpostavila razvojni oddelek, imenovan Mavrična ribica. Z včerajšnjo otvoritveno slovesnostjo so odprli en oddelek, ki ga bo v tem letu obiskovalo šest otrok, ob povečanih potrebah bo mogoče umestiti še en tovrstni oddelek.

Kot je na otvoritveni slovesnosti povedal župan Mestne občine Koper Aleš Bržan, je odprtje oddelka priložnost, da se širša skupnost zave, da otroci s posebnimi potrebami niso različni od nas in da smo jim dolžni zagotoviti enake možnosti za uspeh: »Prepričan sem, da bodo naše mavrične ribice v teh prostorih sklenile številna prijateljstva, in verjamem, da boste vzgojiteljice in vzgojitelji še naprej vsak dan z veseljem delili dragocene luske otrokom, vašim varovancem. Predvsem pa, da bi vse otroke, ki polovico dneva preživljajo v vašem varstvu, naučili sprejemati drugačnost.«

Razvojnega oddelka se je razveselila tudi vodja Razvojne ambulante z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo dr. med. Martina Trobec Kralj, spec. ped.: »Uresničila se je dolgotrajna želja, da bi tudi v našem okolju otrokom s posebnimi potrebami, ki imajo večje razvojne primanjkljaje in zaostanke, omogočali v vrtcu maksimalne spodbude in individualiziran pristop, ki omogoča prilagojen program predšolske vzgoje.«

V Razvojnem oddelku je delo pedagoškega osebja popolnoma prilagojeno potrebam otroka in poteka individualno. Vsak otrok je v razvojnem oddelku deležen maksimalnih spodbud razvoja na vseh področjih – gibalnem, pri grobi in fini motoriki, razvoju govora, socialno-čustvenem in zaznavno-spoznavnem razvoju ter pri razvijanju samostojnosti. Program ob odprtju so sooblikovali varovanci.