V dvorani Središča Rotunda v Kopru je v torek, 20. junija, potekal šesti izmed sedmih načrtovanih regijskih dogodkov v okviru projekta Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi. Dogodek je bil namenjen predstavitvi dosedanjih izkušenj v projektu sodelujočih občin in izvajalcev projekta Ministrstva za infrastrukturo (MZI) in Geodetskega inštituta Slovenije (GI).

Aktivnosti za omogočanje dostopnosti in mobilnosti v Mestni občini Koper je predstavila predsednica Sveta invalidov gostiteljske občine Olga Franca. Ob tem so na to temo spregovorili tudi udeleženci iz primorskih občin Izole, Pirana in Ankarana.

Od leta 2016 do danes se je projektu priključilo že 63 slovenskih občin, ki igrajo ključno vlogo pri postavitvi sistema ter si prizadevajo za višanje kakovosti življenja svojih občank in občanov. V teh občinah so bili zajeti podatki o dostopnosti infrastrukture za invalide (npr. pločnikov, cest, križišč, toaletnih prostorov idr.), ki so vsem uporabnikom brezplačno na voljo za omogočanje lastne mobilnosti, upravljalcem infrastrukture pa služijo za odpravo ovir v urbanih prostorih.

Vodja projekta na Geodetskem inštitutu Slovenije, mag. Roman Rener, je predstavil načrtovane aktivnosti, ki vključujejo izpolnjevanje zavez in zahtev po dostopnosti, ki omogoča orientacijo, navigacijo in multimodalnost učinkovite mobilnosti, ki jo projekt vpeljuje z enotnimi standardi zajema in obdelave podatkov o dostopnosti urbanih občinskih prostorov. Za prihodnost je napovedal širjenje projekta, ki bo vključeval dostopnost in mobilnost v petih okoljih človekovega bivanja: socialnem, zunanjem, notranjem, virtualnem in spletnem. Kot bistveno uporabno vrednost projekta je izpostavil načrtovanje t.i. predpotovanja (pre-journey), ki je pomembno za ljudi na invalidskih vozičkih, ki morajo svojo pot vnaprej načrtovati.

Strokovna sodelavka GI, Marina Lovrič, pa je predstavila proces nabora terenskih podatkov o dostopnosti urbane infrastrukture in končne produkte za izboljšave fizične dostopnosti namenjene sodelujočim občinam.

Predsednica koprskega Sveta invalidov in Društva Drugi dom Istra, Olga Franca je predstavila napredek in občinska prizadevanja za ureditev dostopnih plaž in prenov toaletnih prostorov na železniški postaji ter za ustrezno dostopnost nove avtobusne postaje v Kopru. Kot je dejala Franca, so prvi rezultati teh prizadevanj že vidni, dela na področju urejanja ustrezne fizične in tudi spletne dostopnosti, pa je še veliko.

 

Foto: arhiv GIS