Med 21. marcem in 1. aprilom bo Marjetica Koper izpeljala brezplačno akcijo prevzema in odvoza nevarnih odpadkov iz gospodinjstev. V dvanajstih dneh bo s premično zbiralnico obiskala vseh 22 krajevnih skupnosti v Mestni občini Koper in dve lokaciji v občini Ankaran. Letak z urnikom in odjemnimi mesti so uporabniki prejeli s položnico za odvoz odpadkov za mesec februar.

Nevarne odpadke je zaradi lažjega ravnanja z njimi treba oddati v originalni embalaži. Zbirajo se ločeno po skupinah, pri čemer mešanje med odpadki ni dovoljeno. Med nevarne odpadke sodijo baterije ali akumulatorji, odpadna zdravila, kozmetični izdelki, pesticidi, čistila, topila, barve ali laki, različna svetila in motorna ter jedilna olja.

Pri nevarnih odpadkih je še posebej pomembno, da z njimi ravnamo pravilno, saj so lahko za naše okolje izjemno škodljivi. Kemikalije, ki jih vsebujejo ti odpadki so še posebej nevarne pri sežigu in pri predelavi organskega dela komunalnih odpadkov. Ob nepravilnem ravnanju lahko ti odpadki v fazah razkroja ogrozijo podtalnico in druge vodne vire, zrak ali prst, s tem pa tudi naše zdravje.

Vse termine obiskov v Mestni občini Koper in dveh lokacijah v občini Ankaran lahko preverite na povezavi.

Akcija se bo zaključila 1.aprila, nevarne odpadke lahko sicer celo leto brezplačno oddate na zbirnih centrih Sermin ali Dvori.

Za vsa dodatna vprašanja pokličete na telefonsko številko 05 66 33 700 ali pišite na elektronski naslov info@marjeticakoper.si.

Foto: MOK, Marjetica Koper