Center dnevnih aktivnosti za starejše občane Koper (CDA) in Mestna občina Koper sta v sodelovanju z učiteljico plavanja Nikolino Jeretič omogočila in uspešno zaključila jesensko izvedbo brezplačnega tečaja Varnega plavanja za starejše v bazenu na Bonifiki.

Delež starejših prebivalcev narašča tako v Sloveniji kot na ravni EU. V letu 2022 je po podatkih Statističnega urada Slovenije delež prebivalcev starih 65 let ali več dosegel 21,4 odstotka. Po projekcijah prebivalstva (EUROPOP2023) naj bi delež oseb te starosti v celotnem prebivalstvu leta 2100 narasel na 32,1 odstotka (Vir: SURS). Staranje populacije je neizogibno in temu primerno se je treba odzivati. Dejstvo je, da redna telesna in kognitivna dejavnost upočasnjuje s starostjo povezane procese.

Na področju ozaveščanja o pomembnosti aktivnega življenjskega sloga in izvajanja različnih aktivnosti za starejše ima pomembno vlogo CDA Koper, ki deluje v prostorih Arene Bonifika. »Naš program je namenjen upokojencem in je brezplačen. Osnovni namen je preprečevanje socialne izključenosti starejših občanov in kvalitetno preživljanje prostega časa. Treba pa se je zgolj včlaniti,« vabi k vpisu Helena Videtič, strokovna vodja CDA. Center je odprt od ponedeljka do petka med 7. in 19. uro.

O pomenu varnega plavanja za starejše

Tečaj Varnega plavanja za starejše je še ena v nizu vsebin pestre ponudbe CDA Koper. Plavanje prinaša nešteto pozitivnih učinkov, predvsem pa razvija in ohranja gibalne sposobnosti, kar lahko prispeva k večji samostojnosti v poznejših letih. »Na kronološko starost, ki je definirana z letnico rojstva, nimamo vpliva. Na biološko in funkcionalno staranje pa lahko vplivamo z načinom življenja. Bolj kot je ta aktiven in zdrav, dlje časa smo lahko neodvisni od pomoči drugih. Značilne spremembe, ki jih prinaša staranje, kot je recimo manjša gibljivost sklepov, izguba mišične in kostne mase, zmanjšana splošna moč in hitrost, s plavanjem vsaj deloma lahko upočasnimo,« pojasnjuje vodja tečaja Nikolina Jeretič.

Redna športno-rekreativna vadba, ki je prilagojena sposobnostim starejših, pozitivno vpliva na telesno kondicijo, z usvajanjem novih veščin pa krepi tudi samozavest. Tečaj varnega plavanja se izvaja v skupini, kar s socialnega vidika dodatno oplemeniti proces učenja. V skupini se tečajniki med seboj spodbujajo in nekoliko primerjajo ter tako vsi skupaj napredujejo. »Moram priznati, da mi je bilo res prisrčno v naši plavalni skupini. Naučili smo se marsikaj novega,« svoje vtise strne udeleženka tečaja Marjeta Ugrin. Marinka Lušin je izpostavila svoja velika izziva, »pravilno dihanje in glava pod vodo«, ki ju je uspešno premagala. Soplavalka Daša Janežič je še dodatno pohvalila »strokoven in empatičen« odnos vodje tečaja.

Več informacij o tečaju varnega plavanja za starejše in o ostalih aktivnostih Centra dnevnih aktivnosti za starejše občane Koper na povezavi.

Foto: Center dnevnih aktivnosti za starejše občane Koper