Spremembe prinaša nova Uredba o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje, ki je pričela veljati 29. oktobra lani in med drugim predpisuje proizvajalčevo razširjeno odgovornost za nekatere izdelke.

To so:

 • lončki za pijačo (vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški),
 • posode za živila,
 • zavitki in ovoji,
 • lahke plastične nosilne vrečke,
 • vsebniki za pijačo (do 3 litrov),
 • baloni,
 • vlažilni robčki,
 • tobačni filtri s filtri in filtri, ki se tržijo za uporabo s tobačnimi izdelki,
 • ribolovno orodje.

Uredba prinaša novosti, cilje in ukrepe za različne deležnike. V nekaterih določbah, ki so stopile v veljavo z letošnjim letom posebej nagovarja organizatorje javnih prireditev, ki bodo morali skladno z uredbo za namene doseganja cilja zmanjšanja porabe zgoraj navedenih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, če to dopuščajo okoliščine dogodka, in kjer je to iz higienskih razlogov mogoče, sprejeti naslednje ukrepe:

 • na javni prireditvi, kjer se ponujata pijača in hrana, se na mestu strežbe zagotovi uporaba alternativnih proizvodov, ki se lahko večkrat uporabijo, ali proizvodov, ki vsebujejo manj ali nič plastike, lahko tudi z možnostjo uporabe depozitnega načina vračanja rabljenega proizvoda,
 • omogočati, da k ponudniku pijač in hrane obiskovalci javne prireditve lahko prinesejo svoj lonček za pijačo ali posodico za hrano za večkratno uporabo,
 • ozaveščati o ukrepih iz 1. in 2. alineje tega odstavka pred in med prireditvijo.

Ponudniki hrane in pijače bodo tako morali zmanjšati ponudbo plastičnih proizvodov za enkratno uporabo in jih nadomeščati z alternativnimi proizvodi, ki se lahko večkrat uporabijo, ali proizvodi, ki vsebujejo manj ali nič plastike, lahko tudi z možnostjo uporabe depozitnega načina vračanja rabljenega proizvoda ali uporabo lastnega. Treba bo obveščati potrošnike o ponudbi alternativnih proizvodov in ozaveščati o vplivih smetenja na okolje s plastičnimi proizvodi za enkratno uporabo.

Eden največjih okolijskih problemov so ravno plastični odpadki, zato se je treba tega problema lotiti celostno na vseh področjih in z vključitvijo vseh deležnikov. Čeprav smo pri organiziranju javnih prireditev v zadnjih letih priča mnogim primerom dobre prakse trajnostnega razmišljanja, so potrebni dodatni koraki, tako da bodo plastični lončki, pribor, krožniki le še preteklost.

Nedvomno mora družba kot celota stremeti k zmanjševanju kakršnihkoli odpadkov.

Več informacij o vsebini uredbe na povezavi.

Foto: Pixels.com

Medobčinska uprava Istre