Lokalne skupnosti imajo zelo pomembno vlogo pri krepitvi zdravja občanov, so poudarili na srečanju članic Slovenske mreže zdravih mest, ki je v četrtek potekala v Dravogradu. Na njem je koprska podžupanja Olga Franca predstavila delo projektnega sveta Koper – zdravo mesto, primere dobrih praks in aktivnosti, s katerimi spodbujajo zdravje občanov.  

Skrb za duševno zdravje je po besedah Nuše Konec Juričič z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) pomembna ne le v času krize, ampak tudi sicer, saj je neločljivo povezana z dobrim počutjem in sposobnostjo tako posameznika kot skupnosti, da uspešno izvaja svoje naloge in obveznosti.

Tudi nacionalni koordinator Slovenske mreže zdravih mest Zlatko Zimet z NIJZ je opozoril, da je vsaka draginja udarec za posameznika po finančni plati in da vse to vpliva na duševno zdravje, zato je trenutno veliko izzivov prav na tem področju. Lokalna skupnost se mora po njegovih besedah povezati z vsemi akterji, ki imajo kakršnokoli možnost vplivati na izboljšanje zdravja vsakega občana, in sprejeti dobre politike krepitve zdravja.

Koprska podžupanja Olga Franca je povedala, da si v Kopru z različnimi dejavnostmi prizadevajo krepiti zdravje občanov in jih tudi spodbujajo, da bi sami doma krepili zdravje. V teku so aktivnosti za pridobitev certifikata Dojenju prijazno mesto in Invalidom prijazno mesto, sicer pa koprska občina h krepitvi zdravja občanov prispeva tudi z urejanjem zelenih površin, igrišč in kolesarskih poti. Mestna občina Koper je še pred začetkom letošnjega poletja na kopališču v Žusterni postavila vso potrebno opremo za lažji dostop do morja gibalno oviranih oseb. Projektna skupina je v tem letu pripravila tudi delavnice s Kmetijsko zadrugo Agraria Koper za spodbujanje pridelave lokalne hrane in lokalne oskrbe. Več podrobnosti o aktivnostih projektne skupine Koper – zdravo mesto najdete na spletni strani.

Mednarodni projekt mreže zdravih mest od leta 1988 poteka pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije, v Sloveniji pa se je program začel izvajati leta 1989.

Foto: Foto Anka