Zapri iskalnik

Vrni se nazaj

Ostali trajnostni ukrepi Mestne občine Koper

Mestna občina Koper tudi letos izvaja številne ukrepe trajnostne mobilnosti, s katerimi izboljšujemo pogoje in varnost udeležencev v prometu, prispevajo pa tudi k čistejšemu okolju.

 • obnovila je glavno avtobusno postajo na Kolodvorski cesti,
 • uvedla brezplačni mestni avtobusni prevoz za upokojence, invalide in vojne veterane, 
 • pridobila sredstva Eko sklada za nabavo treh električnih vozil za mestni potniški promet,
 • vzpostavila pilotno brezplačno avtobusno potniško povezavo ob nedeljah na relaciji Koper–Škofije–Trst (projekt FORTIS),
 • vzpostavila pilotni brezplačni Kolobus na relaciji Koper–Kras, 
 • vzpostavila ladijski prevoz za potnike in kolesa na krožni relaciji Ankaran–Koper–Izola–Piran (projekt CROSSMOBY),
 • uredila manjkajoči del kolesarskega omrežja na Dolinski cesti od krožišča pri trgovini Hofer do priključka za Mercator center,
 • pridobila projekt idejne zasnove za ureditev kolesarske poti ob Cesti na Markovec,
 • postavila fizično oviro (potopni valj) na Kidričevi ulici in s tem omejila promet v jugozahodnem delu starega mestnega jedra,
 • izpraznila Garibaldijev trg osebnih vozil, 
 • dodatno ozelenila obstoječe prometne koridorje ob pešpoteh,
 • namestila varnostno ograjo ob pločniku Vena Pilona proti Mandraču,
 • izdelala mobilnostni načrt za Osnovno šolo Antona Ukmarja (projekt SaMBA), 
 • izdelala prometno študijo Povečanje varnosti, razbremenitev javnih površin in upravljanje (mirujočega) prometa v starem mestnem jedru Kopra, 
 • izdelala študijo izvedljivosti pomorske potniške povezave med Koprom in Trstom (projekt FORTIS),
 • poteka izgradnja parkirne hiše P+R Sonce.

Tudi pri nadaljnjih ukrepih in infrastrukturnih projektih bo poudarek na izboljšani prometni varnosti pešcev in kolesarjev ter zagotavljanju občanu prijaznih in dostopnih alternativnih oblik mobilnosti.