Po sklepih župana je sestava naslednja:

 • Aleš Bržan, župan Mestne občine Koper
 • Olga Franca, podžupanja MO Koper, namestnica župana
 • Andreja Poklar, MO Koper, Urad za gospodarske javne službe, okolje in promet  – koordinatorka projekta
 • Mirjam Lemut, občinska svetnica Občinski svet MO Koper
 • Manica Remec, Nacionalni inštitut za javno zdravje, območna enota Koper
 • Marina Sučić Vuković, Nacionalni inštitut za javno zdravje, območna enota Koper
 • Agnes Šömen Joksić, Nacionalni inštitut za javno zdravje, območna enota Koper  (o s pikicami)
 • Tjaša Rodman, Center za socialno delo Južna Primorska
 • Ester Benko, Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju
 • Marina Glavina, Zdravstveni dom Koper
 • Helena Videtič, Center dnevnih aktivnosti za občane MO Koper
 • Vanja Košpenda, vodja aktiva ravnateljev osnovnih šol v MO Koper
 • Timotej Pirjevec, MO Koper, Predstojnik Urada za družbene dejavnosti
 • Helena Benčič, MO Koper, Urad za družbene dejavnosti
 • Marina Jelen, MO Koper, kabinet župana

NALOGE PROJEKTNEGA SVETA PO SKLEPU ŽUPANA Z DNE 10. 4. 2019, ŠTEVILKA 181-2/2019

 • učinkovito in hitro ter široko uveljavljanje projekta v mestu
 • prenos temeljnih načel »zdravja 2020« v lokalno okolje,
 • povezovanje in učinkovito komuniciranje med različnimi organizacijami za uspešno izvajanje akcij,
 • promocija projekta, spodbujanje stikov s sorodnimi mesti,
 • mednarodno sodelovanje ter izobraževanje, usmerjanje poteka izvajanja ter odločanje o prednostih nalogah,
 • aktivno sodelovanje pri pripravi vsebinskega in finančno ovrednotenega projekta, ki vključuje potrebe iz našega okolja.

Projektni svet je za svoje delo odgovoren Občinskemu svetu. O svojem delu ter o poteku projekta mora enkrat letno poročati Občinskemu svetu.

Zapisniki projektnega sveta