Arzox Center je neprofitni zasebni zavod, ki izvaja aktivnosti s področja zdravega načina življenja. Preko svojih projektov in aktivnosti ozavešča in izobražuje širšo javnost o pomenu zdrave prehrane, gibanja in pozitivne naravnanosti za ohranitev zdravja ter izboljšanje kvalitete življenja.