V Centru Cellovita se ukvarjamo z raziskovanjem človeka kot duhovnega bitja, ki ima stik s svojo dušo in naravo telesa. Za posameznike in skupine izvajamo tri različna usposabljanja v okviru programa »V·E· Č za VSE!« s pomočjo katerih posameznik globlje spozna lasten ustroj delovanja in osvoji načine ohranjanja ravnovesja med notranjim stanjem in zunanjimi vplivi ter spozna, da ni nemočna žrtev okoliščin.

Kakovostni odnosi, zdrava prehrana, naravno gibanje in ustvarjalno razmišljanje so področja, ki so za vsakega izmed nas izziv zato se jim v okviru našega programa še posebej poglobljeno posvetimo.