Vse aktivnosti v okviru projekta so povezane s promocijo nenasilja in s tem posledično s promocijo zdravja. Aktivnosti v okviru projekta pripravlja in izvaja regijska služba za koordinacijo in pomoč žrtvam pri CSD Koper v sodelovanju s koordinatorico za preprečevanje nasilja pri CSD Koper, Kriznim centrom za otroke in mladostnike Koper – Marelična hiša (CSD Koper), Kriznim centrom za ženske in otroke žrtve nasilja (CSD Piran), Regijsko varno hišo Kras (CSD Sežana) ter Društvom za nenasilno Komunikacijo, enota Koper.

NAZIV AKTIVNOSTI 1: Predavanje na temo: Otroci in mladostniki z izkušnjo spolne zlorabe: Kaj je pomembno razumeti in upoštevati pri delu z njimi? V izvedbi mag. Mateje Štirn, univerzitetne diplomirane psihologinje, ISA institut.

Opis predavanja/delavnice: Spolna zloraba otroka je izkoriščanje otroka v spolnih aktivnostih z odraslo osebo ali z osebo, ki je starejša od njega. Pri tem je otrok zlorabljen kot spolni objekt za zadovoljevanje spolnih potreb ali želja teh oseb, potreb po občutku moči. Spolno nasilje so ravnanja s spolno vsebino, v katera žrtev ne privoli, je vanje prisiljena ali zaradi svoje stopnje razvoja ne razume njihovega pomena ter grožnje z uporabo spolnega nasilja, ter javna objava spolnih vsebin o žrtvi. Ne obstaja enotna kombinacija znakov, posledic spolne zlorabe. Pri otroku, ki je žrtev spolne zlorabe, je praviloma prisotnih več znakov. Vsi, ki se srečujejo z otroki, ki so žrtve spolne zlorabe morajo biti pozorni na spremembe v vedenju, čustvovanju, kognitivnem funkcioniranju, telesnem stanju ter na indirektne, neverbalne znake in izjave “izven konteksta”, ki lahko kažejo na spolno zlorabo.

 

NAZIV AKTIVNOSTI 2: Oblikovanje modula za izvedbo delavnic nenasilne komunikacije za otroke in mladostnike

Opis aktivnosti: Strokovne delavke, ki delujejo v okviru mreže programov za pomoč žrtvam nasilja so v sodelovanju z zunanjimi sodelavci pripravile modul za izvedbo delavnic nenasilne komunikacije za otroke in mladostnike, ki ga uporabljajo kot osnovo za izvedbo delavnic na osnovnih in srednjih šolah Mestne občine Koper. Modul za izvedbo delavnic nenasilne komunikacije za otroke in mladostnike je sestavljen iz izkustvene delavnice Labirint nasilja in poteka v obliki vodene diskusije na podlagi tehnik in metod gledališča družbenih sprememb.

Maketa Labirint nasilja je bila oblikovana v okviru organizacij, ki v obalno- kraški in primorsko-notranjski regiji delujemo na področju nasilja v družini (Krizni center za žrtve nasilja Piran – enota CSD Piran, Društvo za nenasilno komunikacijo – enota Koper, Krizni center za otroke in mladostnike Koper  –  Marelična hiša, enota CSD Koper, Regijska Varna hiša Kras – program CSD Sežana v sodelovanju s koordinatorico za preprečevanje nasilja pri CSD Koper). S prispodobo labirinta želimo omogočiti vpogled v izkušnjo nasilja z vidika žrtve nasilja in predstaviti dejavnike, ki prispevajo k nastanku in vzdrževanju nasilnega odnosa/vedenja ter dejavnike, ki pripomorejo k temu, da nasilje ustavimo. Ko se sprehodimo skozi labirint, lahko pridemo v stik s stisko in občutki, ki spremljajo žrtev nasilja ob doživljanju nasilja, saj nas v labirintu nagovarjajo misli in prepričanja, ki smo jih zbrali ob delu z žrtvami nasilja. Žrtev nasilja je ujeta v labirintu nasilja, kjer se njena stiska, občutek nemoči in brezizhodnosti stopnjujejo. Pri tem vse bolj izgublja svojo socialno mrežo in vire za samopomoč, težave zajamejo vsa njena življenjska področja. Ujeta v labirintu nasilja žrtev nasilja sama težko najde izhod, saj ga otežujejo različni osebni in družbeni dejavniki, kot so: strah, sram, občutki krivde, prepričanja in vrednote, bolezen, slaba ekonomska situacija … Na točki, ki jo v labirintu nasilja simbolno predstavlja središčni krog, žrtev nasilja lahko prične svojo pot k rešitvi. Takrat prične prepoznavati sporočila, ki ji pomagajo na poti iz labirinta nasilja. Pri tem potrebuje podporo in zaščito družbe, saj je praviloma že izčrpala svoje vire moči. Žrtve nasilja potrebujejo informiranje, pravno pomoč, psihosocialno podporo, pogosto pa tudi umik iz nasilnega okolja. Pot žrtve skozi labirint nasilja praviloma merimo v letih. Nemalo žrtev nasilja ostane ujetih v prvem delu labirinta nasilja, mnoge pa pot do središča prehodijo večkrat, preden zmorejo najti izhod.

Po izkustveni delavnici sprehoda skozi labirint nasilja z učenci/dijaki vodimo diskusijo na podlagi spodnjih vprašanj:

Ali je to, če se starša skregata in kričita drug na drugega nasilje? Kdo je pri tem nasilen?

Kaj lahko naredim, ko oče udari mamo ali ko mama joče?

Zakaj ženska ne zapusti nasilnega partnerja?

Zakaj je nasilja nad ženskami več kakor nasilja nad moškimi?

Učence/dijake razdelimo v male skupine.

 • Vsaka skupina opiše tri situacije, ki so jim bili priča ali jih poznajo iz realnega življenja in razmislijo o tem, ali je v teh primerih šlo za nasilje ter identificirajo obliko nasilja.
 • V opisanih situacijah učenci/dijaki skušajo poiskati osebe in načine na katere bi lahko preprečile zlorabo moči in uporabo nasilja (na primer vpliv tretje osebe, drugačen odziv vpletenih oseb … ).
 • S pomočjo metode gledališča družbenih sprememb učenci/dijaki izvedejo forumsko predstavo v okviru katere prikažejo nasilni dogodek ter možne intervencije, ki bi lahko prispevale k drugačnim izidom.

Delavnice potekajo na osnovnih in srednjih šolah v mestni občini Koper v okviru Mednarodnega dneva boja proti nasilju (november 2017).

NAZIV AKTIVNOSTI 3: Zloženka Nasilne zveze so brez veze

Opis aktivnosti: Strokovne delavke Kriznega centra za žrtve nasilja Piran – CSD Piran, Društva za nenasilno komunikacijo, Kriznega centra za otroke in mladostnike Koper  –  Marelična hiša, CSD Koper, Regijske Varne hiše Kras – CSD Sežana v sodelovanju s koordinatorico za preprečevanje nasilja pri CSD Koper so pripravile zloženko za mladostnike/mladostnice z naslovom Nasilne zveze so brez veze. Zloženka je namenjena mladostnikom in mladostnicam kot pripomoček pri prepoznavanju prvih znakov nasilja v intimno-partnerskih zvezah.

Vsebina zloženke:

 • Nasilje na podlagi spola
 • Nasilje v intimno-partnerskih zvezah
 • Oblike nasilja
 • Krog nasilja
 • Miti in resnice o nasilju
 • Kako prepoznam nasilje v zvezi
 • V zvezi brez nasilja
 • Kaj je pomembno vedeti o nasilju
 • Kaj lahko storiš: … ko opaziš znake nasilja v zvezi … če ti nekdo zaupa, da je v nasilni zvezi
 • Kontakti