Društvo Mozaik izvaja aktivnosti s področja varstva okolja in ozaveščanja o pomembnosti ohranjanja narave in čistega okolja. Preko svojih projektov in aktivnosti želi prispevati k ohranitvi naravne in kulturne dediščine ter smotrnejši uporabi naravnih danosti.