Društvo za fibromialgijo je samostojno prostovoljno humanitarno združenje bolnikov s fibromialgijo (FM) in bolnikov s sindromom kronične utrujenosti (SKU) na nacionalni ravni, njihovih družinskih članov, medicinskih strokovnjakov in drugih zainteresiranih oseb. Društvo je bilo ustanovljeno 2004, Skupina za samopomoč Koper pa deluje za območje Primorske od leta 2013. Glede na kadrovske in časovne zmožnosti skupina organizira aktivnosti za promocijo zdravja in dobrega počutja skozi izmenjavo mnenj, pogovore, predavanja in delavnice s področja fizioterapije, delovne terapije, področja klasične in komplementarne medicine, samopomoči ter skozi predstavitve znanj in priporočil s področja farmacije, usmerjeno predvsem na tematiko bolečine, kronične utrujenosti in delovanje zdravil. Skupina Koper opravlja tudi pomembno nalogo javnega ozaveščanja v lokalnem (regijskem) okolju.