Namen društva sta pomoč in podpora osebam, ki trpijo ali so trpele, za katero koli obliko anksioznih motenj in depresije ter njihovim sorodnikom in podpornim osebam. Na spletni strani društva so na voljo informacije o depresiji in anksioznih motnjah v slovenskem jeziku, poleg tega društvo upravlja tudi s spletnim forumom in klepetalnico, ki omogočata izmenjavo izkušenj in mnenj.