Društvo Partizan je eno najstarejših društev v Občini Koper, ustanovljeno 1953,  ki neprofitno izvaja programe športne rekreacije. Izpolnjujemo  poslanstvo ohranjanja zdravja in obnavljanja življenjske moči. Deluje kot neprofitna organizacije za šport, z glavnim ciljem nuditi občanom možnosti rekreativnih zdravih športnih dejavnosti in druženja v vseh starostnih skupinah. Svoje delovanje ima razporejeno v devet sekcijah. Cilji oživitve delovanja so bili postavljeni v začetku leta 2014 z novim vodstvom. Društvo ima status društva posebnega pomena, ki deluje v javnem interesu na področju športa. Je soustanovitelj Športne unije Slovenije(ŠUS) in ima znak kakovosti »Zdravo društvo«, ki pa podeljujej ŠUS.

Aktivna je sekcija vodena rekreacija – zdrava vadba z odbojko v dvoranah za staro in mlado v sodelovanju z krajevnimi skupnostmi. Organizirana vadba poteka v OŠ Ankaran, OŠ Hrvatini in OŠ Dušan Bordon v Kopru. Začetek organizirane vadbe z odbojko v OŠ Vojke Šmuc v Izoli in OŠ Dekanii. Cilj je formirati novo skupino na OŠ na Markovcu in  povečati število udeležencev, do maksimalnih kapacitet telovadnice.

Plan sekcije odbojke je izvesti dva  turnirja v odbojki: Tradicionalni mednarodni pomladanski festival odbojkev čast dolgoletnega voditelja poimenovan »Festival Jova Vidaković« in jesenski festival odbojke na mivki, času tedna evropskega gibanja.

Sekcija namizni tenis, ki deluje v sodelovanju s CDA  Koper,  si je zastavila za cilj poleg redne trikrat tedenske vodene vadbe še izvedbo jesenskega turnirja primorske regije v okviru občinske pobude »mesec gibanja« in redno sodelovanje v primorski trim ligi.

Sekcija za kolesarjenje in pohodništvo si je zadalo nalogo nadaljevati redne tedenske izlete od maja do oktobra.

V sekciji kegljanje in bowling bomo nadaljevati s ponudbo vsem občanom možnost redne tedenske vadbe.

Sekcija plesne vadbe v klasičnih plesih bo v septembru ponovno ponudila širši program za novo začetniško skupino.

Sekcija za ribištvo nadaljuje z programom organizirane tedenske dejavnosti – šola ribarjenja in muharjenja. V planu je tudi izvedba enodnevnega tekmovanja v morskem ribolovu.