Zavod deluje na področju varovanja okolja – z dejavnostmi za ozaveščanje mladih, družin in odraslih o zaščiti narave in varovanju naravne dediščine.

Glavna naloga zavoda je povezovanje otrok in mladostnikov (ter tudi družin) z naravo.
Zavod zanje izvaja prijetne in sproščene dejavnosti – pohode, delavnice in tabore za spoznavanje in ohranjanje naravne in kulturne dediščine, osveščanje na področju ekologije, zdravega življenjskega sloga in zdrave prehrane, samooskrbe ter prijaznega sobivanja z naravo, ki pri mladih razvijajo občutek za naravo, jim kažejo njene lepote in načine prijateljskega sožitja in sobivanja z njo ter jih spodbujajo k razmišljanju o možnih rešitvah za njeno varovanje. Zavod tako spodbuja h kreativnemu in zdravemu preživljanju prostega časa ter druženja v naravi.

Za odrasle zavod organizira predvsem dogodke, kot so redne Izmenjalnice semen, na katerih lahko izmenjajo vrtnarske presežke v obliki semen in s tem prispevajo k dostopnosti, samooskrbi in ohranjanju domačih semen.

Projekti, ki jih zavod izvaja, so:

  • Poti do čudes narave:

Otroci in mladostniki se povezujejo z naravo med hojo po lepih kotičkih podeželja koprske občine. Spoznavajo naravo, njene značilnosti, njeno rastje in živalske prebivalce, spoznavajo biotsko raznolikost, harmonično sestavo gozda, pomen vsake rastline in organizma za obstoj drugih vrst. Spoznavajo pomen rastlinskih vrst za človeka in pomen ohranjanja narave. Tako odpadke, ki jih na pohodih najdejo v naravi, pobirajo in odnesejo s seboj ter oddajo v zabojnike za odpadke.

  • Povezovanja z naravo:

Otroci in mladostniki se povezujejo z naravo na delavnicah v naravi (v gozdu, na travniku, ob vodah in morju), kjer spoznavajo naravo, se učijo spretnosti, potrebnih za vsakdanje življenje (gibalne spretnosti, orientacija, užitne rastline, priprava hrane, priprava bivališča oz. zatočišča, vzgoja rastlin, uporaba orodja, ustvarjalne spretnosti itd.), se učijo bivati z naravo in v njej sami poiskati načine za zdravo in izpolnjujočo igro, zabavo, dogodivščine itd. Mladi razvijajo tudi socialne spretnosti (sodelovanje, pomoč, strpnost, potrpežljivost, prijateljstvo itd.), spoštovanje sebe, drugih in narave, izboljšujejo samopodobo in samozavest, se učijo zdravo in koristno preživljati prosti čas in se zdravo razvijajo.

  • Ustvarjalni konjiček:

Projekt osvešča s principi ponovne uporabe in uporabe naravnih materialov, ki jih lahko otroci najdejo v domačem okolju in naberejo v naravi, in jih spodbuja, da sami izdelajo nekaj ličnega, preprostega in naravi prijaznega – zase ali za svoje najdražje. Na delavnicah spoznajo, da lahko materiale za ustvarjanje najdejo v svojem okolju ter da lahko s ponovno uporabo odpadkov okolju prihranijo nekaj bremena.

  • Zasejmo prihodnost:

V okviru projekta zavod organizira redne Izmenjalnice semen (v pomladnem in jesenskem času), na katere vabi ljudi, da prinesejo svoja semena in jih zamenjajo z ostalimi; s tem prispevajo k dostopnosti, samooskrbi in ohranjanju domačih semen.

Hkrati si obiskovalci na dogodku izmenjujejo tudi izkušnje, znanja, nasvete, recepte in dobre prakse ter se družijo ob temah, povezanih s samooskrbo in naravnim vrtnarjenjem.