Izobraževalni center Memory je izobraževalna organizacija s poslanstvom zviševanja izobrazbene ravni, uresničevanja ideje vseživljenjskega učenja ter razvijanja spretnosti in kompetenc za poklicno uspešnost. Z individualnim pristopom, strokovnostjo, zanesljivostjo in prijaznostjo želimo našim udeležencem omogočiti, da pridobijo znanje, ki ga bodo lahko optimalno uporabili v delovnem in zasebnem okolju ter na ta način sooblikovali inovativno družbo.

V Izobraževalnem centru Memory izvajamo javno veljavne izobraževalne programe za poklice:

  • Prodajalec – srednje poklicno izobraževanje,
  • Ekonomski tehnik – srednje strokovno in poklicno-tehniško izobraževanje,
  • Ekonomist – višješolsko izobraževanje,
  • Inženir logistike – višješolsko izobraževanje.

 

Poleg navedenih programov izvajamo še:

  • Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O) –neformalni izobraževalni program za mlade med 15. in 26. letom,
  • Most do izobrazbe (UŽU-MI) – program funkcionalnega opismenjevanja,
  • študijske krožke,
  • računalniške tečaje različnih stopenj,
  • tečaje tujih jezikov,
  • svetovanja na področju izobraževanja in podjetništva.

 

Naša vizija je postati kvalitetna in prijazna šola v obalno kraški regiji, prepoznana po svoji strokovnosti in osebnem odnosu do študentov.