Mladinsko združenje za trajnostni razvoj (MZTR) je neprofitna, apolitična in mladinska nevladna organizacija, ki deluje na področju okolja. S člani organizacije izvajamo ustaljen letni program, ki ga prilagajamo aktualnim dogodkom in procesom. Poleg letnega programa izvajamo tudi mednarodne projekte.

Med aktivnosti letnega programa sodijo izobraževanja za mlade in organizacija okroglih miz ter posvetov. Tako smo marca 2017 s partnerji organizirali okroglo mizo na temo fosilnih goriv in njihovih vplivov na zdravje. Kot vsako leto smo bili tudi letos aktivni pri pripravi aktivnosti za Evropski teden mobilnosti, kjer smo v sodelovanju s Kolesarsko mrežo Obala pripravili dopoldanski program za najmlajše. V Taverni so se odvijale delavnice in predstava na temo mobilnosti za okoli 150 otrok iz vrtcev.

13.735658Poleg naštetega sodelujemo tudi v raznovrstnih nacionalnih kampanjah. Ena takšnih je potekala novembra 2016 na temo etičnega potrošništva kar ima velik vpliv na še okolje. Aktivni smo tudi na mednarodnem področju, kjer smo letos spomladi zaključili projekt Zbiraj, zamenjaj, aktiviraj, kjer smo izvedli odmevno akcijo »List za list« zbiranja odpadnega papirja in njegovo zamenjavo za rastline. V poletnih mesecih smo izvedli tudi interno čistilno akcijo obale v Mestni občini Koper.