SLOVENSKI PROJEKT ZA DELFINE

Slovenski projekt za delfine je dolgoročni program raziskovanja, monitoringa in varstva delfinov vrste velika pliskavka (Tursiops truncatus) v slovenskih in okoliških vodah. To je prva dolgoročna in sistematična raziskava delfinov v Sloveniji, ki neprekinjeno  poteka od leta 2002.

Ekipa društva Morigenos je skozi sistematične odprave s plovili, opazovanje s kopnega ter foto-identifikacijo odkrila in dokumentirala majhno, toda stalno populacijo velikih pliskavk na tem območju.

Raziskovalne aktivnosti se osredotočajo na razširjenost in razporeditev delfinov, njihovo številčnost, socialno strukturo, rabo habitatov, prehranjevalne navade, interakcije z ribištvom in vpliv turizma. Podatke o teh temah pridobivamo s pomočjo namenskih odprav s plovili, opazovanja s kopenskih opazovalnih točk, sledenja s teodolitom, foto-identifikacije, opazovanja vedenja ter pasivnega akustičnega monitoringa.

Društvo Morigenos je z metodo foto-identifikacije leta 2002 začelo vzpostavljati prvi fotografski identifikacijski katalog delfinov na področju Slovenije in okoliških voda.

Poleg raziskovanja projekt izvaja tudi obširne aktivnosti izobraževanja in ozaveščanja javnosti.