Enkrat tedensko učencem razdelimo dodatno sadje v sklopu projekta »Shema šolskega sadja«. Vsak dan med poukom izvajamo projekt »Minuta za zdravje«s tem motiviramo otroke naj gibanje postane njihov vsakdanjik. Izvajamo dodatne ure športa kot neobvezni izbirni predmet in kot obvezni izbirni predmet. Vse naše podružnice imajo svoj šolski vrt, na podružnični šoli Hrvatini proizvajamo lastno olivno olje.