Zavod Šentprima izvaja programe na področju zaposlitvene in poklicne rehabilitacije, podpornega zaposlovanja, prehoda mladih s posebnimi potrebami na trg dela, psihosocialnega svetovanja, informiranja in izobraževanja za delovno vključevanje oseb z invalidnostjo.

Brezplačni program za socialno ogrožene občanke in občanke MOK je namenjen posameznikom, ki se spopadajo s tesnobo, depresijo, brezposelnostjo, finančno stisko, različnimi odvisnostmi in težavami v partnerskih odnosih ter pri vzgoji otrok oz. mladostnikov. Pogoj za vključitev v program, ki ga sofinancira koprska občina, je socialna ogroženost posameznika, kar pomeni, da se lahko v program vključijo družine, otroci, mladostniki in odrasle osebe, ki so prejemniki denarne socialne pomoči, nizkih pokojnin in trajno nezaposljivi posamezniki in družine, ki so napotene v program s strani Centra za socialno delo Južna Primorska, Enota Koper na podlagi napotnice.