Osnovna dejavnost ŠOUP-a je organiziranje in izvajanje programov in projektov obštudijskih dejavnosti za mlade, dijake in študente Univerze na Primorskem ter za študente ostalih visokošolskih zavodov in fakultet na tem območju.

Na ŠOUP-u izvajamo večje število projektov na različnih področjih, in sicer na področju kulture, športne dejavnosti, izobraževanja, prostovoljstva in sociale.