Univerzitetna športna zveza Primorske (UŠZP) je organizacija, ki skrbi za izvedbo interesnega dela študentskega športa na Univerzi na Primorskem (UP) in območju Mestne občine Koper (MOK). S svojimi obštudijskimi dejavnostmi omogoča študentkam in študentom ter na nekaterih projektih tudi širši javnosti aktivno preživljanje prostega časa ter tako pripomore tako k fizični kot psihični pripravi posameznika. UŠZP v ta namen organizira študentsko rekreacijo, ligaška tekmovanja, skupinske vadbe, izobraževanja in tečaje, enodnevne in večdnevne športno-zabavne prireditve (Čista desetka), državna in mednarodna tekmovanja ter številne druge projekte, ki so pomembni tako za lokalno kot tudi mednarodno prepoznavnost zveze in mesta Koper.